Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kadencja

Od

Do

Karol Cisarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

6 października 2011

5 października 2016

Kalina Plak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

6 października 2011

5 października 2016

Andrzej Kustra

Członek Rady Nadzorczej

21 października 2013

5 października 2016

Kazimierz Plak

Członek Rady Nadzorczej

29 grudnia 2011

5 października 2016

Barbara Toruń

Członek Rady Nadzorczej

29 grudnia 2011

5 października 2016