DOCHMIELANIE

Odpowiadając na liczne zapytania i sugestie naszych klientów, stworzyliśmy możliwość modyfikowania smaku i aromatu serwowanego za pomocą kolumny FONTE BRAUCHAUS piwa. Dzięki wprowadzonym zmianom można w prosty sposób wypełnić kolumnę chmielem lub innymi składnikami i uzyskać dodatkowy efekt. Tą dodatkową funkcjonalność kolumny staraliśmy się tak zaprojektować, żeby wymiana składników na inne lub świeże nie zabierała zbyt wiele czasu i była możliwie

jak najprostsza dla osoby obsługującej kolumnę.