Projects

logo-ue-2

Firma IBC Euroserwis sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu:
„Wdrożenie do działalności IBC Euroserwis dedykowanego systemu B2B automatyzującego procesy serwisowania.”
z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 -2013, Działanie 8.2 –Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 327.362 zł natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 487.570 zł netto.
Okres realizacji umowy przypada do 31 października 2014 r.

zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe

 formularz oferty