Kalendarium

1. Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.

2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.

3. Raport roczny za rok obrotowy 2012 – 15 czerwca 2013 r.

4. Skonsolidowany raport za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.

5. Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.