Prognozy Finansowe

2012P

Sprzedaż                15 000 000 zł
zysk netto                    500 000 zł
skonsolidowane dane finansowe