WZA

Formularze Pełnomocnictw – ZWZ.

Informacja o ogólnej liczbie i głosów

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty Uchwał ZWZ

—————————————————————————————-

Skonsolidowane:http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=IBC&id=65541&id_tr=6

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2013

Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2013

Wzór Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2013

Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które zostaną zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie można znaleźć pod adresem: 

ttp://newconnect.pl/index.php?page=1045&ncc_index=IBC

 Protokół ZWZ z dnia 30.06.2013

—————————————————————————————–

 Ogłoszenie o zwołaniu WZA IBC 30 czerwca 2014

 Pełnomocnictwo na WZA IBC – 30 czerwca 2014

 Projekty Uchwał ZWZ IBC 30 czerwca 2014

Sprawozdanie roczne opublikowane można znaleźć pod linkiem:

Jednostkowe:http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=65536&ncc_index=IBC&id_tr=6

Skonsolidowane:http://newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=IBC&id=65541&id_tr=6

 ZWZ uchwały 30.06.2014 r.

 

—————————————————————————————————————

 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 Projekty uchwał ZWZ

 Informacje o ogólnej liczbie akcji

 Formularze pełnomocnictw ZWZ