FONTE BRAUHAUS

FONTE BRAUHAUS is a further development of FONTE CLASSIC and an example how to addapt the tower to the specificity of the pub or arrangement of its interior. This model  has been expecialy designed for micro – breweries or pubs where the beer is the main element of the offer. The technical outlook of the font that resemble a part of a pipeline should lead to associations with a brewery.

_icon-pdf  DIMENSIONS OF THE FONT

icon-film  FONTE – PRESENTATION

FONTE BRAUHAUS

FONTE BRAUHAUS jest rozwinięciem modelu kolumny FONTE CLASIC i przykładem możliwości adaptacji kolumny do potrzeb wynikających ze specyfiki lokalu czy aranżacji wnętrza. Ten model przygotowaliśmy z myślą o browarach restauracyjnych czy barach w których piwo jest najważniejszym elementem oferty. Techniczny wygląd kolumny, przypominający fragment rurociągu ma podkreślać związek baru z browarem.

_icon-pdf  Podstawowe wymiary kolumny

_icon-pdf  Schemat przyłączenia kolumny

icon-film  FONTE – PREZENTACJA