FONTE ICEQUEEN

The common element for all models of FONTE is the transparent chamber presenting the beer. This part was the reason why Fonte tower has been created. What makes the difference between the particular models of FONTE is the body. We have prepared three basic variants. However, there are much more possibilities. Their quantity is limited only by imagination and financial potentiality.

The body of FONTE ICEQUEEN combines two popular and impressive solutions in an exceptional way: an illuminated light box and frost layer on the surface of the font dedicated to an extra cold beer.  The body of the tower is made of transparent plastic with an inner graphics insert illuminated in the way that the entire surface gives light. The body is chilled with water or glycol, so it will be covered, either by water drops or by a frost layer.

_icon-pdf  DIMENSIONS OF THE FONT

_icon-pdf  INSTALLATION SCHEME OF THE FONT

icon-film  FONTE – PRESENTATION

 

FONTE ICEQUEEN

Wspólnym elementem dla wszystkich modeli kolumny jest zbiornik prezentujący piwo. To dla tego elementu powstała kolumna FONTE, natomiast to co poszczególne modele wyróżnia to korpus. Przygotowaliśmy trzy warianty jednak potencjalnych możliwości jest znacznie więcej. Ich ilość ogranicza tylko wyobraźnia i możliwości finansowe.

Korpus kolumny FONTE ICEQUEEN w wyjątkowy sposób łączy dwa popularne i efektowne  rozwiązania: podświetlany kaseton reklamowy i szron na powierzchni kolumny do piwa extra cold. Korpus kolumny wykonany jest z przezroczystego tworzywa z umieszczoną wewnątrz grafiką i podświetlonego w taki sposób, że świeci całą powierzchnią. Chłodzony jest wodą lub glikolem dzięki czemu pokrywa się kroplami wody lub warstwa szronu.

_icon-pdf  Podstawowe wymiary kolumny

_icon-pdf  Schemat podłączenia kolumny

icon-film  FONTE – PREZENTACJA