Dokument informacyjny

Dokument informacyjny:

http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/IBC%20Polska%20F&P%20-%20Dokument%20Informacyjny.pdf