Kalendarium

Spotkanie z inwestorami odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godzinie 18:00 w lokalu “Kraftownia Grabiszyn” (Wrocław, ul. Grabiszyńska 238/240, I piętro).

 Zarząd prosi o mailowe potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 15 września 2019 roku. Potwierdzenie należy przesłać na adres biuro@ibcpolska.pl