WZA

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A  (pobierz)

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  (pobierz)

Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji 2020 (pobierz)

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . (pobierz)